Familjelivet.se - Artiklar, tips och råd om livet som och med familj

Etikett: storfamilj

  • Sund kommunikation i storfamiljer: Främja öppen kommunikation och respekt

    I dagens samhälle har vi ett allt mer komplicerat nätverk av relationer inom våra familjer, vilket gör kommunikation till en central del av vår dagliga interaktion. Att främja sund kommunikation i storfamiljer – från föräldrar till barn, mellan syskon och utöver den kärnfamilj till far- och morföräldrar, faster, morbröder och kusiner – är avgörande för…