Familjelivet.se - Artiklar, tips och råd om livet som och med familj

Etikett: självbild

  • Hantera negativ självbild hos barn: Övervinna självkritik

    I en tid då barn och unga är ständigt exponerade för osäkerheter och press från jämförelser, sociala medier, och dagens utbildningssystem, är det en ökande utmaning att bibehålla en sund självbild. Negativ självbild hos barn, som ofta manifesterar sig i form av självkritik och självdepreciering, är ett problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. Detta kräver insatser…