Barnets 3 stadier – Del 4

november 6, 2016 0

Det fjärde stadiet är perioden (15 år och uppåt) då eget livsuppehälle kan börja intjänas. Detta är även perioden då barnen borde börja överväga äktenskap […]

Barnets tre stadier – Del 3

november 6, 2016 0

I tredje stadiet, då barnet är mellan 8 till 15 år, påbörjas den formella uppfostran. Detta är den mest väsentliga livsperioden för uppfostran som utgör […]

Barnets tre stadier – Del 2

mars 6, 2016 0

I föregående del av denna serie beskrivs barnets tre stadier väldigt ytligt. I denna del finns en redogörelse för hur barnet i första stadiet (upp […]

Barnets tre stadier – Del 1

februari 23, 2016 0

Ett barns mentala tillväxt genomgår olika faser i livet och dessa är indelade i tre stadier,  från födelsen fram till 21-22 års åldern. Nedan följer en […]