Familjerelationer

januari 27, 2017 0

Ett bra familjeliv bygger på sunda relationer mellan familjemedlemmarna. Detta skapar en trygg miljö som tillåter att barnen utvecklas till starka individer. En förälder bör […]

Skilsmässa ur Koranens synvinkel

januari 26, 2017 0

Islam tillåter skilsmässa under mycket särskilda omständigheter och skilsmässa ska undvikas i den mån det går, men det är tillåtet enligt sharia. Varje skilsmässa är […]

Tre månaders vänteperiod

januari 26, 2017 0

I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre månadsblödningar [innan hon får ingå nytt äktenskap] och det är inte tillåtet för henne – […]

Äta i de felfrias(A) namn

december 6, 2016 0

Det finns flera praktiska sätt att öka kärleken i sitt hem, dels i relationen mellan paren och dels mellan alla familjemedlemmar. Ett av dessa sätten […]

Nyckeln till ett lyckligt äktenskap

december 6, 2016 0

Det förekommer olika faktorer som påverkar lyckan inom ett äktenskap, men viktigast av allt är de moraliska och psykiska faktorerna. De flesta som har misslyckats […]

Föräldrars påverkan

december 1, 2016 0

Varje förälder har en plikt att uppfostra sitt barn mot rätt väg. Uppfostran innebär både att lära och att vägleda. Utöver detta ingår det även […]

Stress och ilskans effekter på barnen

november 26, 2016 0

Ett vanligt förekommande problem bland föräldrar i vårt rutinmässiga och hårt arbetande samhälle är stress. Stress är en riskfaktor till flera sjukdomstillstånd, såsom exempelvis migrän. […]

Barnets 3 stadier – Del 4

november 6, 2016 0

Det fjärde stadiet är perioden (15 år och uppåt) då eget livsuppehälle kan börja intjänas. Detta är även perioden då barnen borde börja överväga äktenskap […]