Olika aspekter av uppfostran

januari 30, 2017 0

Många föräldrar strävar efter att uppfostra sina barn på bästa sätt, men de finner det svårt att veta exakt hur de ska gå tillväga för […]

Familjerelationer

januari 27, 2017 0

Ett bra familjeliv bygger på sunda relationer mellan familjemedlemmarna. Detta skapar en trygg miljö som tillåter att barnen utvecklas till starka individer. En förälder bör […]

Föräldrars påverkan

december 1, 2016 0

Varje förälder har en plikt att uppfostra sitt barn mot rätt väg. Uppfostran innebär både att lära och att vägleda. Utöver detta ingår det även […]

Stress och ilskans effekter på barnen

november 26, 2016 0

Ett vanligt förekommande problem bland föräldrar i vårt rutinmässiga och hårt arbetande samhälle är stress. Stress är en riskfaktor till flera sjukdomstillstånd, såsom exempelvis migrän. […]

Barnets 3 stadier – Del 4

november 6, 2016 0

Det fjärde stadiet är perioden (15 år och uppåt) då eget livsuppehälle kan börja intjänas. Detta är även perioden då barnen borde börja överväga äktenskap […]

Barnets tre stadier – Del 3

november 6, 2016 0

I tredje stadiet, då barnet är mellan 8 till 15 år, påbörjas den formella uppfostran. Detta är den mest väsentliga livsperioden för uppfostran som utgör […]

Barnets tre stadier – Del 2

mars 6, 2016 0

I föregående del av denna serie beskrivs barnets tre stadier väldigt ytligt. I denna del finns en redogörelse för hur barnet i första stadiet (upp […]

Barnets tre stadier – Del 1

februari 23, 2016 0

Ett barns mentala tillväxt genomgår olika faser i livet och dessa är indelade i tre stadier,  från födelsen fram till 21-22 års åldern. Nedan följer en […]

Näring och Hygien

februari 20, 2016 0

En av moderns viktiga plikter är att ge föda till sitt barn. Många faktorer såsom hälsa, intelligens o.s.v.  kan grunda sig i denna kost. Barns kost skiljer […]