Vikten av att välja ett passande namn

juni 7, 2017 0

Namngivning är en rekommenderad handling när ett barn föds. Namn påverkar barnets identitetsutveckling och personlighet och därför är det av stor vikt. Föräldrarna har som […]